Isskulptering

Att göra isskulpturer är ett roligt program både på vintern och på sommaren. Programmet går att göra för grupper upp till 200 personer. Gruppen delas in i mindre grupper på 2-3 personer.

I denna aktivitet får alla grupper ett eget isblock. Under en proffs skulptörs ledning bekantar vi oss med hur man använder verktygen varpå gruppen får till uppgift att göra en skulptur som kan bestå av olika teman.

Jäänveistos tapahtuma HelsinkiJäänveistoksia